jueves, 8 de enero de 2015

Hezkuntza formala eta ez formalaren arteko koordinazioa

Haurrak heztea den lan horrek emaitzak ager ditzan familiak eta eskolak era koordinatuan jardun behar dute:

Balioen, arauen eta ohituren irakaskuntza
 • Sexu, arraza, status sozial edo ezintasunengatiko diskriminazioak baztertzen irakastea.
 • Gainerako pertsonak aditu eta errespetatzen irakastea.
 • Ahulenekin, elkartasuna eta elkar ulertzea lantzea.
 • Zintzotasuna sustatzea.
 • Pentsaera desberdinak onartzen irakastea.
 • Nork bere ikuspegitik, era kritikoan pentsatzeko gaitasuna sustatzea.
Bizitzarako gaitasun edo trebezien garapena
 • Helmugetara iristeko ahaleginetan jardun behar dela txertatzea.
 • Norberaren gauzak partekatzen irakastea.
 • Bere burua kritikatzea eta besteren kritikak onartzea irakastea.
 • Gainerako pertsonekin -adin handikoak, beren adinekoak edo gazteagoak izan- portatzen irakastea.
Ikasteko oinarrizko trebezietan heztea
 • Ikasteko espazio eta denborak antolatzea.
 • Irakurketa-ohitura sustatzea.
 • Ahozko eta idatzizko mintzaira sustatzea, hala ulermen mailan nola adierazpenean.
 • Denbora behar bezala antolatzen irakastea.
Arau eta arduren transmisioa
 • Solasaldian besteren txandak errespetatzea.
 • Beste pertsonak dioena eta esan nahi duena entzuten irakastea.
 • Emaniko hitza betetzen irakastea.
 • Ingurugiroa errespetatzen irakastea.
 • Higiene eta garbitasun azturak lantzea.
 • Puntualtasuna sustatzea
 • Talde-lana sustatzea.

No hay comentarios:

Publicar un comentario